FAQ ถาม-ตอบ เรื่องโควิด-19


สำหรับบุคคลทั่วไป

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด อย่างไร

การระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

  1. มีวัคซีน – ต้องใช้เวลาทดลองอย่างน้อย 12-18 เดือน และเมื่อมีการฉีดให้ประชากรราว 60% จะมีผู้มีภูมิคุ้มกันมากพอที่โควิด-19 จะไม่สามารถระบาดได้ต่อไป
  2. ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ – ใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี ในสถานการณ์นี้ไม่มีวัคซีน จะมีผู้ที่ติดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคจำนวนมากพอที่จะป้องกันการระบาด

อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ในรูปแบบที่ 3 เช่นกันว่า จะไม่มีจุดสิ้นสุดชัดเจนว่าการระบาดสิ้นสุดแล้ว และต้องมีการมาตรการรับมือการระบาดบางอย่างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปในระยะยาว แต่การเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างถาวรจะช่วยชะลอการระบาดลงได้

ที่มา: สำนักข่าว บีบีซี, 25 มีนาคม 2563 https://www.bbc.com/news/health-51963486


สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข

ยาฟาวิพิราเวียร์ favipiravir มีประโยชน์ในการรักษา COVID-19 มากน้อยเพียงใด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม ระบุว่า มีรายงานจากการทดลองใช้ยานี้ในชาวจีนที่ติดเชื้อ พบว่าเมื่อเทียบกับโลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ ไวรัสในร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับฟาวิพิราเวียร์ร่วมกับอินเตอร์เฟอรอน (interferon) หายไปเร็วกว่า (เฉลี่ย 4 วัน เทียบกับ 11 วันในอีกกลุ่มหนึ่ง) นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายปอดดีขึ้นมากกว่าด้วย แต่การศึกษานี้ก็ยังมีข้อจำกัด ได้แก่ กลุ่มทดลองมีขนาดเล็ก และเป็นการศึกษาแบบไม่สุ่มและไม่ปกปิด แม้ลักษณะของผู้ป่วยที่ได้รับยาทั้ง 2 ชนิด จะเทียบเท่ากันในทางสถิติ แต่กลุ่มที่ได้รับฟาวิพิราเวียร์มีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าที่ได้รับยาเร็วนับจากเริ่มมีอาการ อายุน้อย รูปร่างผอม และไม่มีไข้ เป็นต้น เหล่านี้อาจทำให้ผลที่ได้คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงทั้งสิ้น จึงยังมีการศึกษาในคนต่อไป

ขณะนี้มียาอะไรบ้างที่เป็นความหวังในการรักษาโควิด-19

วิธีการรักษา รวมถึงยา ที่นักวิจัยกำลังศึกษา แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

  1. ยาต้านไวรัส เช่น เรมเดซิเวียร์ (remdesivir) โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ (lopinavir/ritonavir)
  2. ยาต้านมาลาเรีย ได้แก่ คลอโรควิน (choloroquine) และไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine)
  3. ยากดภูมิคุ้มกัน หรือปรับภูมิคุ้มกัน เช่น โทซิลิซูแมบ (tocilizumab)
  4. การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดหรือพลาสมา

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 National Institute of Health สหรัฐอเมริกา แถลงข่าวว่าพบว่าเรมเดซิเวียร์ชะลอการลุกลามของโควิด-19 ในลิง นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเชิงทดลองในคนดำเนินอยู่อีกหลายเรื่อง


ติดตามข่าวสารเรื่องโควิด-19 และการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพจาก HITAP กรุณากรอกข้อมูลด้านล่าง

ชื่อ
นามสกุล