5 ข้อง่าย ๆ “Work from home” อย่างมืออาชีพ

By hitapnews

การทำงานที่บ้านหรือ work from home คือมาตรการหนึ่งเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แต่การทำงานที่บ้านอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ทำอย่างไรจึงจะทำงานที่บ้านได้อย่างมีความสุข