โควิด-19 กับ หญิงตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร

By hitapnews

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป หรือมีแนวโน้มว่าอาการจะร้ายแรงกว่า แต่จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ตอบได้เลยว่าหญิงครรภ์มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับคนทั่ว ๆ ไป หญิงตั้งครรภ์ควรป้องกันตนเองจากโควิด-19 อย่างไร หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด เพื่อลดการสัมผัสเชื้อและผู้ป่วย หมั่นทำความสะอาดมือด้วยการใช้สบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมผัสบ่อย ๆ ทุกวัน โควิด-19 ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หรือไม่ ในระหว่างตั้งครรภ์การถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนาจากแม่สู่ลูกไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากไม่พบเชื้อไวรัสในน้ำคร่ำ (รวมถึงน้ำนมแม่) หรืออื่น ๆ มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาในทารกจำนวนหนึ่งหลังคลอดเพียงไม่นาน แต่ก็เป็นจำนวนน้อยมาก และไม่ทราบแน่ชัดว่าทารกเหล่านี้ได้รับเชื้อไวรัสมาตั้งแต่ก่อนหรือหลังคลอด เมื่อคุณแม่ที่ต้องให้นมลูกติดเชื้อโควิด-19 หากเลือกที่จะให้นมลูกโดยตรง สวมหน้ากาก และล้างมือให้สะอาดก่อนให้นมลูกทุกครั้ง หากเลือกที่จะไม่ให้นมลูกโดยตรง ปั๊มน้ำนมเพื่อสร้างและรักษาปริมาณของน้ำนม ควรเตรียมเครื่องปั๊มน้ำนมแบบเฉพาะ ล้างมือก่อนสัมผัสชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปั๊มนม และขวดนม หากเป็นไปได้ ให้พิจารณาให้คนที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้ป้อนนมให้กับทารก ที่มา: Pregnancy and Breastfeeding, Centers for Disease Control and Prevention; CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html?fbclid=IwAR1IdNp2biaVrD8wDzs0g6gK396Ow17wq8SHqIY-l9buziQMECuidzQ0EJs)

ยิ่งตีตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยิ่งทำให้ควบคุมการระบาดยากขึ้น

By hitapnews

ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมโรค แต่การตีตรา แสดงความรังเกียจผู้ที่อาจติดเชื้อจึงเป็นการซ้ำเติมการระบาดของโรคเพราะทำให้สังคมแตกแยก

ทำแมสก์ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

By hitapnews

ขอนำเสนอตัวอย่างวิธีการ DIY แมสก์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้าน คำแนะนำจากประเทศสิงค์โปร์ สามารถดูวิดีโอการทำได้จาก https://www.facebook.com/watch/?v=224564348951036

วัยหนุ่มสาวก็เสียชีวิตจากโควิด-19 ได้?

By hitapnews

นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามหาข้อสรุปเกี่ยวกับการเสียชีวิตของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นวัยทำงาน โดยได้สรุปทฤษฎีที่อาจเกี่ยวข้องไว้ด้วย

10 ข้อที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กักตัวอยู่บ้านต้องทำ

By hitapnews

เมื่อทรัพยากรมีจำกัด การพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการกักตัวที่บ้านได้จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่อาจถูกนำมาใช้ ในกรณีนี้ ผู้ติดเชื้อควรดูแลตัวเองอย่างไร

คุยอย่างไร อยู่อย่างไร กับผู้สูงอายุที่บ้านของคุณ

By hitapnews

ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่นอกจากเรื่องสุขอนามัยทางกายแล้ว สุขภาพทางใจยังสำคัญอีกด้วย การสื่อสารกับผู้สูงอายุให้เข้าใจจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

คุยเรื่องโควิด-19 ยังไงให้สบายใจทั้งคนฟังและคนพูด และไม่ทำร้ายใคร

By hitapnews

การพูดคุยสนทนามีผลต่อจิตใจและความคิดของผู้ที่ได้ฟังหรืออ่าน มีประเด็นอะไรบ้างที่เราควรใส่ใจและระมัดระวัง เพื่อไม่ทำให้ผู้ฟังไม่สบายใจ

คู่มือดูแลใจ กาย ช่วงโควิด-19 พิชิตความเครียด

By hitapnews

โควิด-19 อาจทำร้ายทั้งกายและใจ และการที่จะผ่านไปได้ เราต้องดูแลตัวเองให้ดี ทำได้อย่างไรบ้างที่จะครองสติไม่ให้เครียดจนเกินไปในสถานการณ์เช่นนี้