อะไรจะเปลี่ยนไปบ้างหลังโควิด-19 จบลง

By hitapnews

ช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดนี้ สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปมากมาย แต่แล้ววันหนึ่งวิกฤตินี้จะผ่านพ้นไป และมีการคาดการณ์กันว่าโลกหลังการระบาดจะไม่เหมือนเดิมอีกเลย

แนวทางที่เป็นไปได้ในการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

By hitapnews

ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลต้องรับมือกับโควิด-19 ที่ถาโถมและมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดการติดต่อ แต่ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังก็ยังต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ ถ้าอย่างนั้นภาครัฐจะทำอย่างไรได้บ้างในกรณีนี้