Welcome to your new site.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

อยู่อย่างไรให้ดีและมีสุข


โควิด-19 กับ หญิงตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป หรือมีแนวโน้มว่าอาการจะร้ายแรงกว่า แต่จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ตอบได้เลยว่าหญิงครรภ์มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับคนทั่ว ๆ ไป หญิงตั้งครรภ์ควรป้องกันตนเองจากโควิด-19 อย่างไร หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด เพื่อลดการสัมผัสเชื้อและผู้ป่วย หมั่นทำความสะอาดมือด้วยการใช้สบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมผัสบ่อย ๆ ทุกวัน โควิด-19 ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หรือไม่ ในระหว่างตั้งครรภ์การถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนาจากแม่สู่ลูกไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากไม่พบเชื้อไวรัสในน้ำคร่ำ (รวมถึงน้ำนมแม่) หรืออื่น ๆ มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาในทารกจำนวนหนึ่งหลังคลอดเพียงไม่นาน แต่ก็เป็นจำนวนน้อยมาก และไม่ทราบแน่ชัดว่าทารกเหล่านี้ได้รับเชื้อไวรัสมาตั้งแต่ก่อนหรือหลังคลอด เมื่อคุณแม่ที่ต้องให้นมลูกติดเชื้อโควิด-19 หากเลือกที่จะให้นมลูกโดยตรง สวมหน้ากาก และล้างมือให้สะอาดก่อนให้นมลูกทุกครั้ง หากเลือกที่จะไม่ให้นมลูกโดยตรง ปั๊มน้ำนมเพื่อสร้างและรักษาปริมาณของน้ำนม ควรเตรียมเครื่องปั๊มน้ำนมแบบเฉพาะ ล้างมือก่อนสัมผัสชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปั๊มนม และขวดนม หากเป็นไปได้ ให้พิจารณาให้คนที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้ป้อนนมให้กับทารก ที่มา: Pregnancy and Breastfeeding, Centers for Disease Control and Prevention; CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html?fbclid=IwAR1IdNp2biaVrD8wDzs0g6gK396Ow17wq8SHqIY-l9buziQMECuidzQ0EJs)

ยิ่งตีตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยิ่งทำให้ควบคุมการระบาดยากขึ้น

ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมโรค แต่การตีตรา แสดงความรังเกียจผู้ที่อาจติดเชื้อจึงเป็นการซ้ำเติมการระบาดของโรคเพราะทำให้สังคมแตกแยก

ทำแมสก์ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

ขอนำเสนอตัวอย่างวิธีการ DIY แมสก์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้าน คำแนะนำจากประเทศสิงค์โปร์ สามารถดูวิดีโอการทำได้จาก https://www.facebook.com/watch/?v=224564348951036

ผลกระทบจากโรคและนโยบาย


อัปเดตเกณฑ์คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด (7 เมษายน 2563)

เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น หลังมีการระบาดทั่วโลก

โดยขยายผู้ป่วยที่จะเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนและนำเข้าสู่การตรวจในห้องปฏิบัติการ และคนที่ไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่การคัดกรองเช่นกัน

WHO แนะนำแนวทางป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์

หลังจากที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามีบุคลากรด้านสาธารณสุขติดเชื้อโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมาก โดยในบางประเทศ จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ติดเชื้อสูงถึง 1 ใน 10 และคาดว่ายังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากยังไม่มีรายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อต่อองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นระบบ

การรักษาและระบบสุขภาพ


สรุปข้อกำหนดในมาตรา 9 พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) – ข้อ 8 และ 11

สรุปข้อกำหนดในมาตรา 9 พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 1) – ข้อ 8 และ 11

บอกความจริงกับเราเถอะ…ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวนโรค ปรับ 2 หมื่น อื่น ๆ ยังทำให้หมอ พยาบาลและโรงพยาบาลเดือดร้อนกันหมด!

บอกความจริงกับเราเถอะ…ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวนโรค ปรับ 2 หมื่น อื่น ๆ ยังทำให้หมอ พยาบาลและโรงพยาบาลเดือดร้อนกันหมด!