โควิด-19 กับ หญิงตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร

By hitapnews

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป หรือมีแนวโน้มว่าอาการจะร้ายแรงกว่า แต่จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ตอบได้เลยว่าหญิงครรภ์มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับคนทั่ว ๆ ไป หญิงตั้งครรภ์ควรป้องกันตนเองจากโควิด-19 อย่างไร หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด เพื่อลดการสัมผัสเชื้อและผู้ป่วย หมั่นทำความสะอาดมือด้วยการใช้สบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมผัสบ่อย ๆ ทุกวัน โควิด-19 ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หรือไม่ ในระหว่างตั้งครรภ์การถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนาจากแม่สู่ลูกไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากไม่พบเชื้อไวรัสในน้ำคร่ำ (รวมถึงน้ำนมแม่) หรืออื่น ๆ มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาในทารกจำนวนหนึ่งหลังคลอดเพียงไม่นาน แต่ก็เป็นจำนวนน้อยมาก และไม่ทราบแน่ชัดว่าทารกเหล่านี้ได้รับเชื้อไวรัสมาตั้งแต่ก่อนหรือหลังคลอด เมื่อคุณแม่ที่ต้องให้นมลูกติดเชื้อโควิด-19 หากเลือกที่จะให้นมลูกโดยตรง สวมหน้ากาก และล้างมือให้สะอาดก่อนให้นมลูกทุกครั้ง หากเลือกที่จะไม่ให้นมลูกโดยตรง ปั๊มน้ำนมเพื่อสร้างและรักษาปริมาณของน้ำนม ควรเตรียมเครื่องปั๊มน้ำนมแบบเฉพาะ ล้างมือก่อนสัมผัสชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปั๊มนม และขวดนม หากเป็นไปได้ ให้พิจารณาให้คนที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้ป้อนนมให้กับทารก ที่มา: Pregnancy and Breastfeeding, Centers for Disease Control and Prevention; CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html?fbclid=IwAR1IdNp2biaVrD8wDzs0g6gK396Ow17wq8SHqIY-l9buziQMECuidzQ0EJs)

ยิ่งตีตราผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยิ่งทำให้ควบคุมการระบาดยากขึ้น

By hitapnews

ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมโรค แต่การตีตรา แสดงความรังเกียจผู้ที่อาจติดเชื้อจึงเป็นการซ้ำเติมการระบาดของโรคเพราะทำให้สังคมแตกแยก

ทำแมสก์ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

By hitapnews

ขอนำเสนอตัวอย่างวิธีการ DIY แมสก์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้าน คำแนะนำจากประเทศสิงค์โปร์ สามารถดูวิดีโอการทำได้จาก https://www.facebook.com/watch/?v=224564348951036

อัปเดตเกณฑ์คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด (7 เมษายน 2563)

By hitapnews

เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น หลังมีการระบาดทั่วโลก

โดยขยายผู้ป่วยที่จะเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนและนำเข้าสู่การตรวจในห้องปฏิบัติการ และคนที่ไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่การคัดกรองเช่นกัน

ตามแนวทางการใช้อุปกรณ์ PPE ในประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์ควรใช้อะไรบ้าง?

By hitapnews

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ตามมาตรฐานหลักขององค์กรอนามัยโลก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาจากผู้ป่วยไปยังบุคลากรทางการแพทย์

59% ของบุคลากรสาธารณสุขคือ พยาบาล แต่โลกกำลังขาดแคลนพยาบาล !

By hitapnews

หากไม่มีมาตรการเพิ่มพยาบาลให้ได้ปีละ 8% ภายใน ปี ค.ศ. 2030 โดยควรทำควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพการรองรับและรักษาพยาบาลจบใหม่ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

WHO แนะนำแนวทางป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์

By hitapnews

หลังจากที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามีบุคลากรด้านสาธารณสุขติดเชื้อโควิด-19 แล้วเป็นจำนวนมาก โดยในบางประเทศ จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ติดเชื้อสูงถึง 1 ใน 10 และคาดว่ายังเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากยังไม่มีรายงานจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อต่อองค์การอนามัยโลกอย่างเป็นระบบ