โควิด-19 กับ หญิงตั้งครรภ์และคุณแม่ให้นมบุตร

By hitapnews

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าหญิงตั้งครรภ์มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป หรือมีแนวโน้มว่าอาการจะร้ายแรงกว่า แต่จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นี้ตอบได้เลยว่าหญิงครรภ์มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับคนทั่ว ๆ ไป

หญิงตั้งครรภ์ควรป้องกันตนเองจากโควิด-19 อย่างไร

 • หลีกเลี่ยงการไปในที่แออัด เพื่อลดการสัมผัสเชื้อและผู้ป่วย
 • หมั่นทำความสะอาดมือด้วยการใช้สบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล
 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่สัมผัสบ่อย ๆ ทุกวัน

โควิด-19 ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หรือไม่

 • ในระหว่างตั้งครรภ์การถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนาจากแม่สู่ลูกไม่น่าจะเป็นไปได้ เนื่องจากไม่พบเชื้อไวรัสในน้ำคร่ำ (รวมถึงน้ำนมแม่) หรืออื่น ๆ
 • มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาในทารกจำนวนหนึ่งหลังคลอดเพียงไม่นาน แต่ก็เป็นจำนวนน้อยมาก และไม่ทราบแน่ชัดว่าทารกเหล่านี้ได้รับเชื้อไวรัสมาตั้งแต่ก่อนหรือหลังคลอด

เมื่อคุณแม่ที่ต้องให้นมลูกติดเชื้อโควิด-19

 • หากเลือกที่จะให้นมลูกโดยตรง
  • สวมหน้ากาก และล้างมือให้สะอาดก่อนให้นมลูกทุกครั้ง
 • หากเลือกที่จะไม่ให้นมลูกโดยตรง
  • ปั๊มน้ำนมเพื่อสร้างและรักษาปริมาณของน้ำนม
  • ควรเตรียมเครื่องปั๊มน้ำนมแบบเฉพาะ
  • ล้างมือก่อนสัมผัสชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องปั๊มนม และขวดนม
  • หากเป็นไปได้ ให้พิจารณาให้คนที่ไม่ติดเชื้อเป็นผู้ป้อนนมให้กับทารก

ที่มา:

Pregnancy and Breastfeeding, Centers for Disease Control and Prevention; CDC (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html?fbclid=IwAR1IdNp2biaVrD8wDzs0g6gK396Ow17wq8SHqIY-l9buziQMECuidzQ0EJs)