ทำแมสก์ง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

By hitapnews

ขอนำเสนอตัวอย่างวิธีการ DIY แมสก์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้าน

คำแนะนำจากประเทศสิงค์โปร์
สามารถดูวิดีโอการทำได้จาก