ชื่อนั้นสำคัญไฉน การเจ็บป่วยไม่ใช่อาชญากรรม เรียกชื่อโรค ชื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างไรให้เป็นธรรมและไม่ตีตรา!

By hitapnews

TH_Info-Covid_Should-and-n’t-ED_09042020