อัปเดตเกณฑ์คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด (7 เมษายน 2563)

By hitapnews

เพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น หลังมีการระบาดทั่วโลก

โดยขยายผู้ป่วยที่จะเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังและสอบสวนและนำเข้าสู่การตรวจในห้องปฏิบัติการ และคนที่ไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงสูงเข้าสู่การคัดกรองเช่นกัน