คนเก็บขยะกับภาระที่ต้องเจอช่วงกักตัว

By hitapnews

Covid-trash-01

การเว้นระยะห่างทางสังคม การกักตัวอยู่บ้าน และการทำงานจากที่บ้าน ล้วนเป็นกิจกรรมที่แทบทุกคนต้องเผชิญในช่วงที่โควิด-19กำลังระบาด ซึ่งร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มหลายแห่งต้องปิดให้บริการหน้าร้าน พร้อมเปิดบริการสั่งซื้อและจัดส่งถึงบ้านแทนสถานการณ์เช่นนี้กระตุ้นให้ผู้คนลดความเสี่ยงจากการออกมารับเชื้อนอกบ้านได้ แต่กลับกลายเป็นการเพิ่มขยะในสถานที่พักพิงแทนพนักงานเก็บขยะจึงกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องทำงานหนักและเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในช่วงนี้

อ้างอิงจากการคาดการณ์ของ Republic Services บริษัทรับบริหารจัดการขยะรายใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ปริมาณขยะอาจเพิ่มขึ้นมากถึง30% ในช่วงเวลาที่ผู้คนกักตัวอยู่ที่บ้าน ในขณะที่พนักงานเก็บขยะที่สามารถทำงานได้มีจำนวนลดลง พนักงานบางรายตรวจพบเชื้อโควิด-19 หลังจากการเก็บขยะในพื้นที่เสี่ยง พนักงานบางรายขอหยุดงานอยู่กับครอบครัวและลูกน้อยเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทำให้พนักงานเก็บขยะที่ยังทำงานอยู่ต้องทำงานเกินเวลาของตัวเอง และต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่เคร่งครัด

เรื่องง่าย ๆ ที่พวกเราสามารถทำได้เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยเหลือพนักงานเก็บขยะคือการแบ่งประเภทขยะหรือแยกขยะก่อนทิ้งโดยเฉพาะขยะประเภทหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานเก็บขยะในการได้รับเชื้อ นอกจากนี้ การใช้บริการสั่งอาหารส่งถึงบ้านที่สามารถเลือกปฏิเสธช้อนส้อมพลาสติก หรือใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็เป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

 ที่มา https://edition.cnn.com/2020/04/09/economy/trash-collection-coronavirus/index.html