จะมียาที่ใช้รักษาโควิด-19 ได้หรือไม่

By hitapnews

 

HITAP_22_04_63เพื่อตอบคำถามนี้ องค์การอนามัยโลกร่วมกับภาคี เริ่มดำเนินการศึกษาเชิงทดลองในคน ในชื่อ Solidality trial ซึ่งใช้ข้อมูลจากนานาประเทศในการค้นหาหนทางรักษาโควิด-19 ที่ได้ผล โดยใช้วิธีการศึกษาที่ปรับให้ง่ายขึ้น เพื่อให้แม้แต่โรงพยาบาลที่มีงานล้นมือก็เข้าร่วมได้ รวมถึงไม่ต้องทำเอกสารให้ยุ่งยาก โดยจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 มีผู้เข้าร่วมแล้วจากกว่า 90 ประเทศ

การศึกษานี้เปรียบเทียบตัวเลือกการรักษา 4 ทางเลือก เทียบกับการรักษามาตรฐาน โดย 4 ทางเลือกดังกล่าว ได้แก่

  1. เรมเดซิเวียร์ (remdesivir) – ยาต้านไวรัสที่พบว่าได้ผลที่น่าพอใจการรักษา MERS และ SARS (ซึ่งเกิดจากไวรัสตระกูลโคโรนาเช่นกัน)
  2. ยาต้านไวรัส: โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ – ยาต้านไวรัสเอดส์ซึ่งยังไม่มีหลักฐานว่าได้ผลแม้แต่ใน MERS และ SARS แต่มีการศึกษาในห้องทดลองที่พบว่าการใช้ยา 2 ชนิดนี้คู่กันอาจได้ผลกับโควิด-19
  3. ยาต้านไวรัสร่วมกับยาปรับภูมิคุ้มกัน: โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ ร่วมกับอินเทอเฟอรอนเบต้า 1-เอ(interferon beta-1a)
  4. ยาต้านมาลาเรีย ไฮดรอกซีคลอโรควินและคลอโรควิน

คาดว่าจะมีการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นภายใน 3-4 เดือนนับจากนี้

ปัจจุบันมีการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับยารักษาโควิด-19 อยู่กว่า 900 เรื่อง ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนที่โควิด-19 ระบาด คำถามคือ เราต้องการการศึกษาถึง 300 เรื่องเพื่อจะตอบคำถามนี้หรือไม่ การใช้ทรัพยากรแบบนี้เป็นการสิ้นเปลืองหรือเปล่า เพราะต้องมีการใช้เงินไปกับการศึกษาเชิงทดลองขนาดเล็กจำนวนมากซึ่งมีความแตกต่างกันจนยากจะนำมาเทียบกัน ที่สำคัญคือ ที่ผ่านมา มีหลายครั้งที่การศึกษาขนาดเล็กพบว่ายาบางอย่างดูเหมือนจะใช้ได้ผล แต่เมื่อมีการศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งให้ผลที่เชื่อถือได้มากกว่า กลับพบว่ายานั้นไม่ได้ผล หากสามารถร่วมมือกันทำการศึกษาขนาดใหญ่ได้ในคราวเดียว อาจเป็นประโยชน์กว่า

 

ที่มา:

  1. “Solidarity” clinical trial for COVID-19 treatments โดย WHO (2020)
  2. Mullard A. Flooded by the torrent: the COVID-19 drug pipeline. Lancet (2020). https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30894-1/fulltext