บอกความจริงกับเราเถอะ…ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวนโรค ปรับ 2 หมื่น อื่น ๆ ยังทำให้หมอ พยาบาลและโรงพยาบาลเดือดร้อนกันหมด!

By hitapnews

thInfo-Pic-ED-09042020