แนวทางสำหรับผู้ที่อาจมีการสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังคงต้องไปทำงานอยู่

By hitapnews

ปัจจุบัน หากพบว่าใครอาจสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 สิ่งแรกที่ควรทำคือกักตัวเพื่อดูอาการ แต่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ เพราะบางอาชีพก็ยังเป็นที่ต้องการอย่างสูง หากคนกลุ่มนี้กักตัวทั้งหมด อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา ในกรณีเช่นนี้ Center of Disease Control (CDC) ของสหรัฐอเมริกามีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่ และนายจ้าง ดังนี้

th-HITAP_16_04_63_V2

 • การคัดกรองเบื้องต้น ควรวัดอุณหภูมิของเจ้าหน้าที่และประเมินอาการก่อนเริ่มงาน โดยหลักการแล้วการวัดอุณหภูมิควรเกิดขึ้นก่อนที่พนักงานจะเข้าไปในอาคาร
 • การเฝ้าระวังอาการ เจ้าหน้าที่ที่อุณหภูมิร่างกายปกติ อาจป่วยและไม่แสดงอาการ ควรตรวจสอบอาการของตนเองอยู่เสมอ
 • การสวมหน้ากากอนามัย พนักงานควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในที่ทำงานเป็นเวลา 14 วันหลังจากสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยโควิด-19 ครั้งสุดท้าย ในกรณีที่หน้ากากอนามัยขาดแคลนนายจ้างควรมีมาตรการสนับสนุน
 • การเว้นระยะห่างทางสังคม พนักงานควรรักษาระยะห่างระหว่างกัน 6 ฟุตหรือ 2 เมตร ในขณะปฏิบัติงานและในสถานที่ทำงาน ไม่แบ่งอาหารหรือใช้ช้อนส้อมร่วมกัน และอาจจัดให้สลับกันพัก
 • การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อในที่ทำงาน เช่น สำนักงาน ห้องน้ำ พื้นที่ส่วนกลาง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกันเป็นประจำ
 • หากเจ้าหน้าที่ป่วยระหว่างวัน ควรพิจารณาให้กลับบ้านทันที และทำความสะอาดบริเวณที่เจ้าหน้าที่รายนั้นสัมผัส
 • ควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีการติดต่อกับพนักงานที่ป่วย เพื่อพิจารณา
  • ในช่วงที่แสดงอาการ
  • 2 วันก่อนแสดงอาการ
  • มีการสัมผัสใกล้ชิดภายในระยะ 6 ฟุตหรือ 2 เมตร

นายจ้างควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการวางแผนและตอบสนองต่อโควิด-19 เพื่อช่วยป้องกันและชะลอการแพร่กระจายในที่ทำงาน

 

ที่มา: Implementing Safety Practices for Critical Infrastructure Workers Who May Have Had Exposure to a Person with Suspected or Confirmed COVID-19, Centers for Disease Control and Prevention (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html)