การรักษาผู้ป่วยหนึ่งราย ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือชุด PPE (Personal Protective Equipment) กี่ชุด? รวมแล้วกี่บาท?

By hitapnews

thinfo_PPE

ในประเทศไทย โรงพยาบาลใหญ่ของรัฐ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องใช้ชุด PPE กว่า 200 ชุดต่อวันเพื่อดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่นับรวมโรงพยาบาลทั่วประเทศ หากคาดการณ์จากจำนวนผู้ติดเชื้อ 1,000 ราย บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องใช้ชุด PPE มากถึง 1,700 ชิ้นต่อวัน

กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลในฟิลิปปินส์ระบุว่า ในกรณีที่แพทย์และพยาบาลต้องคัดกรองผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน หรือ PUI (Patients under investigation 1 รายจะต้องใช้ชุด PPE ทั้งหมด 2 ชุด

เมื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษา แพทย์และพยาบาลจะเข้าตรวจ 3 ครั้งใน 24 ชั่วโมง ดังนั้น จำเป็นต้องใช้งานชุด PPE อย่างน้อย 6 ชุดต่อผู้ติดเชื้อ 1 รายต่อ 1 วัน

มื่อต้องมีการทดสอบเพิ่มเติม เช่น การตรวจเลือด และเอ็กซ์เรย์ (X-ray) บุคลากรทางการแพทย์แต่ละรายที่ดำเนินการตามขั้นตอนจะต้องใช้ชุด PPE ประมาณ 12 ชุด ต่อวันสำหรับผู้ติดเชื้อแต่ละราย

นับตั้งแต่การรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่การรักษาจนหายออกจากโรงพยาบาลโดยปกติใช้ระยะเวลา 14 วัน ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์จะต้องใช้ชุด PPE อย่างน้อย 168 ชุด

จากการสำรวจราคาในท้องตลาดขณะนี้ ราคาชุด PPE 1 เซตอยู่ที่ประมาน 500 บาท ดังนั้น การดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 1 รายจะต้องมีค่าใช้จ่ายเฉพาะชุด PPE ประมาณ 84,000 บาทเลยทีเดียว

 

ที่มา:

เท่าไร ก็ไม่พอ กับชุด PPE และหน้ากาก N95, กรุงเทพธุรกิจ (https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/70608)

How much PPE do you need to care for COVID-19 patients? , Rappler (https://www.rappler.com/views/imho/257692-how-much-ppe-do-you-need-to-care-for-covid-19-coronavirus-patients)