ใช้ชุด PPE อย่างไรให้คุ้มค่า และไม่เสี่ยงโรค

By hitapnews

จากการระบาดของโควิด-19 ในวงกว้างเช่นนี้ แน่นอนว่าต้องเกิดการขาดแคลนชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเองหรือชุด PPE (Personal Protective Equipment) ทุกภาคส่วนจึงมีแนวทางในการเพิ่มกำลังผลิตอย่างเต็มที่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและเพื่อป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์มีความปลอดภัยในขณะทำงาน ซึ่งหากใช้น้อยเกินไปอาจเกิดอันตราย แต่หากใช้มากเกินไปก็สิ้นเปลือง เสียเวลาในการสวมใส่และถอดออก และอาจนำไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อได้

_PPE

 

กลยุทธ์ในการใช้ชุด PPE อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

โรงพยาบาลฟิลิปปินส์ ได้แบ่งปันกลยุทธ์ในการใช้ชุด PPE ให้คุ้มค่าและปลอดภัย โดยวิธีเหล่านี้จะทำให้การใช้ชุด PPE ลดลงถึง 75% จากเดิมจะใช้จำนวน 7,920 เซตต่อเดือน เหลือเพียงเดือนละ 1,800 เซต

 1. การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19

จัดเตรียมอาคารรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะ

 • ในส่วนของการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน หรือ PUI (Patients under investigation) เจ้าหน้าที่จะได้รับชุดคลุมด้านนอกไว้สวมทับชุด PPE ทุกครั้งที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย PUI โดยจะใช้ 3-5 ชุดต่อวัน จำนวนชุด PPE ที่ใช้ยังคงเหมือนเดิม เนื่องจากมีเพียงชุดคลุมและถุงมือด้านนอกเท่านั้นที่ต้องเปลี่ยน
 • อาคารผู้ป่วยในมีการจัดเตียงผู้ติดเชื้อที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้ห่างกัน 2 เมตร และผู้ป่วยที่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจให้ห่างกัน 1 เมตร และต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่ดี วิธีนี้จะสามารถช่วยลดการใช้ชุด PPE ได้ ทำเพียงแค่เปลี่ยนถุงมือเมื่อเปลี่ยนเตียงผู้ป่วย
 1. การแบ่งเขตความเสี่ยง

แบ่งเขตเป็นสีแดง ส้ม เหลือง ตามความเสี่ยงโดยกำหนดเขตที่ต้องใช้ชุด PPE และกิจกรรมที่ต้องใช้ชุด PPE

 1. จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้ทำงานเฉพาะแผนกโควิด-19

แผนกโควิดจะมีแพทย์ประจำ 2-5 คนต่อวัน เจ้าหน้าที่ในแต่ละแผนกจะแบ่งเป็น 3 ทีม โดยแต่ละทีมจะทำงานติดต่อกัน 7 วันและพัก 2 สัปดาห์ สลับกันไป

 • ส่วนคัดกรองผู้ป่วย PUI
 • พยาบาล 1 คนต่อกะ (8 ชั่วโมง)
 • ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน
 • เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น นักโลหิตวิทยา นักเทคนิครังสี พยาบาลการล้างไต และอื่น ๆ
 • อาคารผู้ป่วยใน
  • พยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วย 7-8 คน
 • ห้องดูแลผู้ป่วยหนัก หรือ ICU
  • พยาบาล 1 คนต่อผู้ป่วย 2 คน
 1. การบริหารจัดการชุด PPE ในการดำเนินงาน

จัดสรรพื้นที่ส่วนกลางในการเก็บรักษาชุด PPE รวมถึงมีการตรวจสอบและติดตามการใช้งานชุด PPE ของแต่ละแผนก หากพบว่ามีแนวโน้มการใช้ชุด PPE มากเกินจำเป็นจะมีผู้ตรวจสอบและแก้ไขความสิ้นเปลืองนั้น ๆ ในทางตรงกันข้าม หากมีแผนกใดเรียกร้องว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มชุด PPE ก็จะได้รับการพิจารณาและเติมอุปกรณ์จากฝ่ายจัดหาของโรงพยาบาลทันที

 1. ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

ต้องมีชุด PPE กี่ชุดต่อวัน

 • ค่าประมาณที่เหมาะสมคือ ต้องทราบจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงถึงปานกลางเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นเพิ่มจำนวนชุด PPE เป็น 2 เท่า เนื่องจากแต่ละคนจะหยุดพักในชั่วโมงที่ 4 ของกะ ซึ่งต้องถอดชุด PPE ดังนั้น เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอยู่ในชุด PPE เพียงชุดเดียวตลอด 8 ชั่วโมงได้

 

เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

 • ต้องรับประทานอาหารก่อนหรือหลังการเข้ากะเท่านั้น
 • ก่อนสวมชุด PPE เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย หากต้องปัสสาวะบ่อย ๆ แนะนำให้ใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 • สถานที่ต้องมีการระบายอากาศที่เพียงพอเพื่อลดเหงื่อและความเหนื่อยล้าในขณะปฏิบัติงาน
 • มีน้ำและอาหารว่างให้บริการในระหว่างพัก
 • หากเป็นไปได้ให้ใส่ชุด PPE เพียงชุดเดียวใน 8 ชั่วโมงโดยไม่มีการเปลี่ยน

ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือในแผนกโควิด

 • โทรศัพท์มือถือจะถูกเก็บไว้ในตู้เก็บของเป็นเวลา 8 ชั่วโมง
 • การสื่อสารในโรงพยาบาลจะสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ในเครือข่ายโรงพยาบาล และวิทยุสื่อสาร เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้มีการพูดคุยในเรื่องที่ไม่จำเป็น และห้ามไม่ให้มีการสัมผัสกันทางกายภาพในขณะที่สวมใส่ชุด PPE
 1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ PPE โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น แว่นตา จะต้องทำความสะอาด ซึ่งในขณะการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จะต้องใส่อุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสม และสวมผ้าคลุมที่ทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างปลอดภัย

 

ที่มา:

How much PPE do you need to care for COVID-19 patients? , Rappler (https://www.rappler.com/views/imho/257692-how-much-ppe-do-you-need-to-care-for-covid-19-coronavirus-patients)