คนไทยมีพฤติกรรม “เลี่ยง” โควิดมากน้อยแค่ไหน

ที่มาจากงานสำรวจอุณภูมิของคนไทย เพื่อฝ่าฟันวิกฤติโควิด-19 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ใส่ความเห็น