โรคระบาดโควิด-19 มีผลกระทบกับความมั่นคงทางด้านอาหารหรือไม่ ?

By hitapnews

thCovid-Food [Recovered]-L-01

หลายคนอาจจะมองไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโรคระบาด และความมั่นคงทางด้านอาหาร  แต่ก่อนที่เราจะลงลึกไปถึงผลกระทบของโควิด-19 นั้น อาจจะมีผู้ที่สับสนว่า อะไรคือความมั่นคงทางอาหาร ทำไมอาหารถึงต้องมีความมั่นคง และปัจจัยไหนที่มีความเกี่ยวข้องกับมันบ้าง

ความมั่นคงทางอาหาร คือการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ แล้วเราจะใช้อะไรในการพิจารณาล่ะว่า ชีวิตเรามีความมั่นคงทางอาหารหรือไม่ ตามปกติแล้วเกณฑ์ ที่เราจะใช้ในการตัดสินนี้จะ มี 4 ข้อใหญ่ๆ คือ 1. อาหารมีเพียงพอหรือไม่ 2. ผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารได้มากน้อยแค่ไหน 3. อาหารที่มีจะต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ และมีคุณค่าทางโภชนาการ และ 4. มีเสถียรภาพ คือผู้คนต้องสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอและตลอดเวลา แม้ในภาวะขาดแคลนกะทันหัน

ที่นี้เราคงเข้าใจแล้วว่าอะไรคือความมั่นคงทางอาหาร และมันมีความสำคัญอย่างไรกับการใช้ชีวิตของพวกเรา ทีนี้เรามาเข้าเรื่องว่าทำไมการระบาดโควิด-19 ถึงมีผลกระทบต่ออาหารการกินของเรากัน จะขออธิบายง่ายๆให้เห็นภาพด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ประเทศอินเดีย เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลของอินเดียได้ประกาศปิดเมืองเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งแน่นอนว่าแม้คำสั่งนี้ไม่รวมถึงการทำการ ปศุสัตว์ และการเกษตร  แต่การปิดเมืองครั้งนี้ก็ยังมีผลต่อการเดินทางของผู้ที่ทำการเกษตร บางคนพอรู้ว่ามีคนในหมู่บ้านติดเชื้อ ก็กลัวไม่กล้าที่จะออกมา บางคนกลัวว่าเดินทางออกจากบ้านแล้ว จะกลับไม่ได้เพราะการปิดเมือง อีกทั้งการทำการเกษตร เช่น การเก็บผลผลิตนั้นการจะเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) นั้นเป็นไปได้ยาก ด้วยหลายๆ เหตุผลทำให้การผลิตสินค้าทางการเกษตรในประเทศอินเดียช้าลง นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งยังไม่รวมไปถึงผลกระทบที่โควิด-19 มีต่อโรงงานที่ผลิตสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าสินค้าทางการเกษตรทั้งรายย่อย และรายใหญ่

ข้อมูลจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่า ในขณะนี้สายพานการผลิตอาหารนั้นยังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มากนัก การผลิตและการจำหน่ายอาหาร ยังคงมีความเสถียรอยู่ แต่ที่ดูจะมีความติดขัดอยู่นั้นเหมือนจะเป็นทางด้านการขนส่ง แต่คาดว่าในอนาคต จะมีการขาดแคลน ปุ๋ย ยาสำหรับฟาร์มสัตว์ และ สินค้าตัวอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการผลิตอาหาร รวมไปถึงการปิดตัวชั่วคราวของร้านอาหาร โรงเรียน การห้ามการท่องเที่ยว  การซื้ออาหารในความถี่ที่น้อยลง และ การซื้ออาหารกักตุนซึ่งทำให้ความต้องการทางอาหารสดมีความไม่คงที่ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ ผู้ผลิตและ ผู้จัดจำหน่าย

แล้วคนกลุ่มใดคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบหากโลกเรามีวิกฤติทางด้านอาหาร? เป็นเรื่องน่าเศร้าที่กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบก่อนนั้นไล่ไปตั้งแต่ กลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนท้อง หญิงที่ให้นมลูก ทารก และ เด็ก ดังนั้นเพื่อที่จะปกป้องกลุ่มเสี่ยง ประเทศและรัฐบาลจะต้องพัฒนาการจัดการระบบเศษฐกิจ โดยเฉพาะทางเรื่องการจัดหาอาหาร เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะมีอาหารแปรรูป และอาหารสดคอยป้อนให้แก่ผู้ที่ต้องการในช่วงวิกฤติ รัฐบาลต้องสนับสนุนกิจกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บรักษา การขนส่ง การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การค้าปลีก และการค้าทางด้านอาหาร และรัฐต้องมีมาตรการรองรับเพื่อสนับสนุน และป้องกันโควิด-19 แก่ผู้ทำการเกษตรด้วย

ตอนนี้เราไม่ควรที่จะตื่นตระหนก และสมควรที่จะให้กำลังใจ และสนับสนุนกลุ่มคนที่มีบทบาทในการผลิตอาหาร เพื่อที่จะให้พวกเขาสามารถ ทำไร่ ไถนา ทำฟาร์มปศุสัตว์ และขายอาหาร ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ พวกเราต้องช่วย และร่วมมือ เพื่อใหทุกคนผ่านพ้นโรคระบาด โควิด-19 ไปด้วยกัน

ที่มา:

https://insight.wfp.org/covid-19-and-the-5-major-threats-it-poses-to-global-food-security-1c4da2ff6657

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-threatens-to-unleash-global-food-insecurity-by-thanawat-tiensin-et-al-2020-03

http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/en/

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52176564