โควิด-19: หญิงเสียชีวิตน้อยกว่าชาย 4 เท่า

By hitapnews

รู้หรือไม่ !?

• จากสถิติหญิงไทยเสียชีวิตจากโควิด-19 น้อยกว่าชายไทย 4 เท่า

• โรคประจำตัวร่วม ที่พบในผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดคือ เบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง

• ผู้เสียชีวิตมักติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า และไปในสถานที่แออัด

(สถิติตั้งแต่ 4 มกราคม – 17 เมษายน 2563)

ที่มาข้อมูล : แถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 18 เมษายน 2563