นวัตกรรมการติดตามตัวผู้ป่วยไม่แสดงอาการโควิด-19

By hitapnews

การระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 ส่วนหนึ่งมาจากการแพร่เชื้อโดยไม่แสดงอาการของผู้ป่วย เมื่อคิดว่าตนเองไม่เป็นอะไรจึงใช้ชีวิตตามปกติ จากการวิจัยกล่าวว่าช่วงการแพร่ระบาดที่รุนแรงที่สุดของกลุ่มผุ้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยนั้นคือช่วง 2.3 วันก่อนจะมีอาการป่วย นั่นเท่ากับว่ากว่าจะรู้ว่าตัวเองได้แพร่เชื้อไปก็อาจจะสายไปเสียแล้ว

อย่างไรก็ดี ด้วยความพยายามในการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมจากผู้ป่วยที่อาจได้รับเชื้อจากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ทีมของ NIH หรือ สถาบัน National Institute of Allergy and Infectious Diseases ร่วมกับ Apple ละ Google ได้ลองใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามหรือ digital tracing เพื่อการติดตามตัวผู้ป่วย

การทำงานของ digital tracing นั้น อาสาสมัครจะมีแอปพลิเคชั่นติดตั้งบนสมาร์ทโฟนของตัวเอง เมื่อมีการตรวจพบผู้ป่วย แอปจะแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ที่มีประวัติเคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยและแนะนำให้กักตัวอยู่ที่บ้านทันที

ทั้งนี้ก็ยังต้องมีการทดลองและเก็บข้อมูลกันต่อไปโดยจะเริ่มนำร่องกันในเดือนพฤษภาคมนี้ แต่อย่างน้อยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยลดการแพร่ระบาดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ที่มา: https://directorsblog.nih.gov/2020/04/23/the-challenge-of-tracking-covid-19s-stealthy-spread/