รู้หรือไม่ ไวรัสโคโรนา มีมาตั้งแต่ปี 1965 แล้ว !

By hitapnews

เชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นตระกูลของเชื้อที่มีเชื้อโควิด-19 อยู่ด้วยนั้นอยู่กับมนุษย์มาเนิ่นนานแล้ว ในปี 1965 มีการบันทึกการพบเจอเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดแรกจากการทดลองในห้องทดลอง โดยทีมวิจัยของนักไวรัสวิทยาชื่อ David Tyrrell ได้ทดลองล้างจมูกอาสาสมัคร และนำมาเพาะเลี้ยง ซึ่งพบว่าเชื้อที่เพาะได้นั้นถูกเรียกว่า B814 ในเวลานั้นด้วย

การทดลองให้เชื้อดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมการทดลองรายอื่น พบว่าทุกคนเกิดอาการไข้หวัด ทีมวิจัยพยายามทดสอบว่าเชื้อนี้เป็นไวรัสต่าง ๆ ที่รู้จักอยู่แล้ว เช่น influenza A, B C ซึ่งก่อให้เกิดไข้หวัด หรือ herpes simplex ซึ่งก่อให้เกิดเริมและงูสวัดหรือไม่ หรือว่าเป็นแบคทีเรียหรือเปล่า แต่ก็พบว่าเชื้อ B814 ไม่เข้ากับลักษณะของเชื้ออะไรเลย จนกระทั่งมั่นใจว่าเชื้อนี้เป็นไวรัสชนิดใหม่ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จัก

ไวรัสตระกูลนี้จึงได้รับชื่อ โดยชื่อว่า Coronaviruses (โคโรนาไวรัส) ด้วยลักษณะรูปร่างของมัน ซึงเป็นทรงกลม และที่พื้นผิวมีลักษณะคล้ายกลีบดอกไม้หรือเป็นทรงกลม รวม ๆ แล้วคล้ายรัศมีของดวงอาทิตย์ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า solar corona นั่นเอง

ที่มา https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1547.full.pdf