โควิด-19 ผู้ชายเสี่ยงกว่าผู้หญิงจริงหรือไม่

By hitapnews

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางคนมีเชื้อโควิด-19 แล้วหายเป็นปรกติภายในอาทิตย์เดียว แต่บางคนต้องเข้าโรงพยาบาลเลย ? ข้อมูลผู้ติดเชื้อจากหลายๆ แหล่ง เผยว่านอกจากกลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 70 ปี ขึ้นไป) ผู้มีโรคประจำตัวบางอย่าง และ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้ว ประชากรผู้ชายที่มีอายุอยู่ในช่วง 50 – 60 ปีมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโควิด-19 ในสัดส่วนที่มากกว่ากลุ่มอื่น  ๆ  

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงขึ้นตามอายุของผู้ติดเชื้อที่มากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ หากติดเชื้อ ผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ หรือวัยรุ่น แต่อายุก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่ออัตราการเสียชีวิต ข้อมูลของผู้ติดเชื้อจากทั้งประเทศจีนและประเทศอังกฤษ ได้มีแนวโน้มไปในทางเดียวกัน ว่าผู้ชายมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเมื่อติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าผู้หญิง  

ศาสตราจารย์ ฟิลิป โกลเดอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ให้ความเห็นว่า เรื่องความแตกต่างของระบบภูมิคุ้มกันในผู้หญิงและผู้ชายนั้น เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในหมู่นักวิชาการ ซึ่งความแตกต่างของระบบภูมิคุ้มกันนี้มีผลต่อทั้ง อัตราการติดเชื้อโรคติดต่อ หรือการตอบสนองต่อวัคซีนของโรคต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วเพศหญิงจะ ตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีกว่าเพศชาย แม้สาเหตุของความแตกต่างของภูมิคุ้มกันจะยังไม่แน่ชัดแต่ผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มคิดว่าโครโมโซมอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพศหญิงมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข๊งแกร่งกว่าก็เป็นได้ เนื่องจาก ยีนระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญหลายตัว อยู่เฉพาะในโครโมโซม X เท่านั้น

นอกจากนั้น ความแตกต่างอาจเกิดจากพฤติกรรมด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ตามสถิติแล้ว เพศชายมักมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าเพศหญิง เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ เป็นต้น

ที่มา

https://www.bbc.com/news/health-52197594

 https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/07/coronavirus-hits-men-harder-evidence-risk