เช็กก่อนซื้อ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

By hitapnews

การฟอกสบู่ล้างมือ หรือการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นหนึ่งในหนทางป้องกันการติดเชื้อโควิด–19 ที่ดีที่สุด โดยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า 70% จะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ 99.9% ในที่นี้รวมทั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เพราะตัวแอลกอฮอล์จะไปทำลายพื้นผิวโปรตีนที่หุ้มเชื้อโรคอยู่ ทำให้เชื้อโรคตายไป   

เดิมเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์ ผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตผลิตและขายเครื่องมือแพทย์ แต่เนื่องด้วยการระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนหาซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นจำนวนมากจนผลิตภัณฑ์ขาดตลาด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ออกประกาศให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายของเครื่องสำอาง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะหากใช้เจลล้างมือที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ถึง 70% เป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาได้ ดังนั้น ก่อนการเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้บริโภคควรตรวจสอบรายละเอียดบนฉลากให้ครบถ้วนเสียก่อน ซึ่งจะประกอบด้วย

 1. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง
 2. ชื่อการค้าและชื่อเครื่องสำอาง
 3. ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม
 4. วิธีใช้
 5. ข้อแนะนำ / คำเตือน (ถ้ามี)
 6. ชื่อ–ที่ตั้งของผู้ผลิต (กรณีที่ผลิตในประเทศ) หรือชื่อ–ที่ตั้งผู้นำเข้า พร้อมชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต (กรณีที่นำเข้า)
 7. ปริมาณสุทธิ
 8. เลขที่แสดงครั้งที่ผลิตเครื่องสำอาง
 9. เดือน / ปี ที่ผลิต
 10. เดือน / ปี ที่หมดอายุ
 11. เลขที่ใบรับจดแจ้ง (สำคัญที่สุด!) ตัวอย่างเลขจดแจ้ง 10 หลัก เช่น 10-1-53-99999

เพื่อความปลอดภัย และให้มั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ฉลากระบุ และได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx

หรือ Oryor Smart Application หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน อย. 1556

ที่มา:

คู่มือสำหรับประชาชน, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข (http://www.fda.moph.go.th/SitePages/Manual_Document.aspx?)

COVID-19 Survival Guide คู่มือเอาตัวรอดจากไวรัส ฉบับกะทัดรัด, a day (https://adaymagazine.com/wp-content/uploads/2020/04/survival-FINAL.pdf)