10 ข้อที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กักตัวอยู่บ้านต้องทำ

By hitapnews

ผู้ติดเชื้อโควิด–19 ส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา บางคนแทบไม่มีอาการ เมื่อทรัพยากรมีจำกัด การพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการกักตัวที่บ้านได้จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่อาจถูกนำมาใช้

ผู้ติดเชื้อจะต้องไม่มีภาวะเสี่ยงอันได้แก่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น และไม่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ และที่พักอาศัยจะต้องมีลักษณะปิดแยกให้ผู้ป่วยแยกห่างจากสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในบ้านและสามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ง่าย โดยมีผู้จัดหาอาหารให้ และต่อไปนี้คือข้อมูลเรื่องปฏิบัติของผู้ติดเชื้อโควิด–19 จากแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางจากหน่วยป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา (CDC) 

1. อยู่ห้องส่วนตัวตลอดเวลา ไม่ให้คนอื่นมาเยี่ยมระหว่างแยกตัว พยายามหลีกเลี่ยงจากผู้อื่นที่อาศัยอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงว่าจะมีอาการหนักหากติดเชื้อ

2. ถูมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังสัมผัสน้ำมูก เสมหะ ไอ จาม หรือหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ และก่อนสัมผัสจุดเสี่ยงที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่นในบ้าน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได มือจับต่าง ๆ

3. หากต้องใกล้ชิดผู้อื่น ผู้ป่วยต้องสวมหน้ากากอนามัยและอยู่ห่าง 1 เมตรอย่างน้อย (หรือ 1 ช่วงแขน) ไอ จามควรอยู่ห่าง 2 เมตร ยกเว้นกรณีแม่ให้นมลูกเนื่องจากไม่พบเชื้อในน้ำนม แต่แม่ควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้ง

4. กินอาหารในห้องตัวเองแยกกับคนอื่น ๆ หากเป็นไปได้ และควรล้างจานโดยใช้ถุงมือและน้ำร้อน

5. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น หากต้องใช้ร่วมกันให้ใช้เป็นคนสุดท้าย ปิดฝาชักโครกก่อนกดน้ำ ทำความสะอาดบริเวณที่เปื้อนเสมหะ น้ำมูก อุจจาระและปัสสาวะ

6. แยกสิ่งของส่วนตัว เช่น จาน ชาม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ส่วนการซักผ้าจากผู้ป่วยสามารถซักรวมกับสมาชิกคนอื่นในบ้านได้ 

7. แยกขยะต่างหาก ขยะทั่วไปทิ้งลงถุงปกติ ขยะที่อาจปนเปื้อนเสมหะ น้ำมูก สารคัดหลั่งต่าง ๆ เช่น กระดาษทิชชู่ หน้ากากอนามัย ให้ทิ้งใส่ถุงพลาสติก ใส่น้ำยาฟอกผ้าขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน ลงในถุงเพื่อฆ่าเชื้อแล้วผูกปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง

8. นอนพักผ่อนให้มาก ๆ ห้องอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่เย็นเกินไป งดดื่มน้ำเย็นจัด รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ

9. หยุดเรียนหรือไปทำงาน ไม่ไปที่สาธารณะจนกว่าจะครบกำหนดแยกตัว

10 ทำความสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่ผู้ป่วยพักอาศัยด้วยน้ำและผงซักฟอก ส่วนบริเวณพื้นผิวที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น โต๊ะ ที่จับ โทรศัพท์ สวิตช์ไฟ สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ได้ หลังครบกำหนด ให้ทำความสะอาดให้ทั่วทั้งหมดของที่พักด้วยน้ำยาฟอกผ้าขาวอีกครั้ง

เมื่อครบกำหนด 14 วันหลังแสดงอาการ แนะนำให้ปฏิบัติตัวอย่างระมัดระวัง เช่น สวมหน้ากากอนามัย พบปะผู้อื่นน้อยลงหรือเว้นระยะห่างอยู่เสมอ โดยปฏิบัติเป็นเวลา 1 เดือน (นับจากวันที่เริ่มมีอาการ) จึงสิ้นสุดการกักตัวเอง แต่หากระหว่างกักตัวมีอาการแย่ลง สามารถโทรศัพท์ปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

สามารถอ่าน “คำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 (COVID-19) ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยกระทรวงสาธารณสุข” เพิ่มเติมได้ที่นี่ http://pedid.md.chula.ac.th/content/topic/2/detail/covid-19/165

ที่มา: 

http://pedid.md.chula.ac.th/content/topic/2/detail/covid-19/165  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fdisinfecting-your-home.html