อย่าซื้อยาต้านโควิด-19 กินเอง!

By hitapnews

ทรัมป์’ ชมยามาลาเรียต้านไวรัส ของขวัญจากพระเจ้า

เมื่อหลายวันก่อน มีข่าวทางโซเชียลมีเดียเรื่องผลจากการศึกษาในฝรั่งเศสที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ International Journal of Antimicrobial Agent ซึ่งพบว่า การใช้ยาคลอโรควิน (chloroquine) หรือไฮดรอกซีคลอโรควิน (hydroxychloroquine) ซึ่งเป็นยารักษามาลาเรีย ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น) ร่วมกับยาอะซิโทรมัยซิน (azithromycin) หรือเลโวฟลอกซาซิน (levofloxacin) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้ แต่ตามข้อเท็จจริงพบว่า การศึกษาดังกล่าวยังมีข้อจำกัดเชิงวิชาการหลายประการ ทั้งเป็นผลการศึกษาจากคนกลุ่มเล็ก (20 คน) และยังไม่มีผลการทดลองทางคลินิกในวงกว้างมายืนยันว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ติดเชื้อได้

อย่าซื้อยากินเอง

จากข่าวดังกล่าว ทำให้มีผู้มาขอซื้อยาดังกล่าวจากร้านขายยาเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าเป็นโควิด-19 ซึ่งการใช้ยาโดยขาดคำแนะนำจากแพทย์ อาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพ หรืออาจมีผลทำให้การวินิจฉัยโรคคลาดเคลื่อน เข้าใจว่าผู้ป่วยโควิด-19 ไม่ติดเชื้อ และให้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติและแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นได้ นอกจากนี้ หากผู้ป่วยโควิด-19 ได้รับยาปฏิชีวนะก่อนการเข้ารับการรักษาโควิด-19 อาจมีความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ และหากมีการกักตุน หรือมีการซื้อ/ขายมากเกินจำเป็น จะทำให้เกิดการขาดแคลนยาสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ในโรงพยาบาล

ความร้ายแรงจากผลข้างเคียงของยา

ยาคลอโรควินหรือไฮดรอกซีคลอโรควินอาจมีผลข้างเคียงทำให้ผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดแน่นท้อง ท้องเสีย คันตามตัว มีผื่นขึ้น หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นทำลายจอตาจนทำให้สูญเสียการมองเห็น และหัวใจเต้นผิดจังหวะ เสี่ยงต่อการเสียชีวิตอย่างฉับพลัน

สถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีรายงานว่า สามีภรรยาคู่หนึ่งในแอริโซนา ได้นำยาคลอโรควินฟอสเฟตที่พวกเขาเคยใช้รักษาปลาคาร์ปมารับประทาน สุดท้ายทั้งคู่ต้องเข้าโรงพยาบาล และสามีเสียชีวิต เช่นเดียวกับแบนเนอร์เฮลธ์ (Banner Health) หน่วยงานด้านสาธารณสุขโดยไม่หวังผลกำไรในเมืองฟินิกซ์ สหรัฐอเมริกา รายงานกรณีนี้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดังนั้น การกินยาควรให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์หรือตามแพทย์สั่ง ไม่ควรซื้อยากินเองเด็ดขาด

ที่มา:    

  1. กรุงเทพธุรกิจ 24 มีนาคม 2563 (https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/872366)
  2. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการแพทย์ ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 (https://ddc.moph.go.th/vira]lpneumonia/file/g_health_care/g01_1.pdf)