3 ขั้นตอนคิดพิชิตข่าวลวง

By hitapnews

กลั้วคอด้วยน้ำมะนาวฆ่าเชื้อโควิด, จับปรับคนไม่ใส่หน้ากาก, กินไข่กันโควิด ข่าวลวงเหล่านี้กำลังเป็นภัยในช่วงวิกฤติโดยเฉพาะช่วงโควิด–19 นี้ข่าวลวงหลายอย่างสร้างความเสียหายได้มหาศาล และอาจทำให้คนรับข่าวเครียดไปกับเรื่องที่ไม่ใช่ความจริง ต่อไปนี้เป็น 3 ข้อคิดง่าย ๆ เพื่อรับมือข่าวลวงมากมายที่เกิดขึ้น

1. เช็ก – จากสามัญสำนึก

ข้อมูลป้องกันโควิด–19 คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ หลายคนเราอาจส่งต่อข้อมูลทันทีเพื่อให้คนที่เรารักได้รู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็วที่สุด แต่ความรวดเร็วอาจมาพร้อมความผิดพลาด การตรวจสอบสามัญสำนึกคือขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อป้องกันข่าวลวง โดยตั้งอาจคำถามแย้งถึงความสมเหตุสมผลก่อนที่จะเชื่อทุกครั้งที่รับข่าวสาร

2. ชัวร์ – ด้วยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

แหล่งข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญ ท่ามกลางวิกฤติยิ่งต้องมองหาข้อมูลเฉพาะแหล่งที่เชื่อถือได้เป็นพิเศษ เช่น หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ หรือติดตามสถานการณ์จากเพจ ไทยรู้สู้โควิด ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด–19 โดยเฉพาะ หรือหากมีข่าวที่ไม่แน่ใจอื่น ๆ สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ ชัวร์ก่อนแชร์ โดยสำนักข่าวไทย อสมท. และ Anti-Fake News Center Thailand โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

3 แชร์ – เมื่อข้อมูลถูกต้องเท่านั้น

การแชร์ข่าวลวงสามารถสร้างความเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบอย่างดีที่สุดแล้วจึงแชร์ ส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง หรือแชร์เพื่อบอกว่าข่าวใดเป็นข่าวลวง รวมถึงการส่งต่อเฉพาะข่าวจริง ข้อมูลที่ถูกต้องถือเป็นอีกหนทางรับมือกับโควิด–19 ได้

เรียบเรียงจาก : 3 ขั้นตอนรับมือ “เคล็ดลับสุขภาพลวง” ออนไลน์กับ “รศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์” http://www.hitap.net/173081